”Min dröm är att öka kompetensen inom städbranschen”

”Mitt i natten vaknade jag och fick en idé om en stiftelse, för att utveckla och öka kunskapen inom städyrket. Det har alltid varit en dröm, att starta något för att höja kompetensen inom och för städbranschen.”

– Jag har fokuserat på utbildning i nära 35 år, och jag ville göra något för människor som inte fått möjligheten att utvecklas i sitt yrke. Då kom jag på idén att starta en insamlingsstiftelse för branschen för att öka kompetensen, säger instiftaren Christina Holmefalk.
   – Många städbolag har idag inte råd att satsa på den utbildning man skulle vilja ge sin personal. Jag såg det som en hjälp på traven för många företag, att vi branschmänniskor, både utbildningsföretag, leverantörer av städutrustning eller någon som har arbetat inom branschen, som vill ge något tillbaks. Själv kommer jag avsätta lite pengar från de utbildningar jag håller, säger Christina.

Under hösten arbetar vi vidare
– Det är ännu lite för tidigt att se hur det kommer att fungera, vi kommer att jobba vidare under hösten och hoppas snart kunna presentera mer detaljer. Det kanske blir en liten peng för många, och en liten större för andra. Vi har ju många nyanlända människor som vill komma snabbt in i yrket, kanske med en SRY, PRYL, grundutbildning eller någon annan typ av utbildning, exempelvis Insta, Nordiska Städstandarden eller inom hemstädning eller en hygienutbildning som är nog så viktig idag. Man ska kunna lämna in en ansökan, personlig eller via sitt företag, till Städbranschen Sverige, som ska förvalta stiftelsens medel, det kommer att utses en styrelse som ska besluta vilka som ska få bidrag.  
   Det kan vara en enskild person, städorganisation eller ett städföretag. Kanske en arbetsledare som vill ha en arbetsledarutbildning, eller en enskild städare som vill öka sina kunskaper.  
   En tanke är även att nominera någon, eller ett företag för att få medel till utbildningar inom branschen.

Kostsamma utbildningar
– En städutbildning kan idag kosta mellan 8 - 12-tusen kronor, det kan vara en stor summa för ett enskilt städbolag, om man vill satsa på att utbilda flera medarbetare.  
   En del av stiftelsen syften är att kunna ge medel till enskilda utbildningar, en annan del ska också innebära att man vill kunna ge bidrag till företag som har satsat stort på utbildningar själva.

Branschdagar bidrar
Städbranschen Sverige har beslutat att en del av intäkterna från de olika branschdagarna ska kunna gå till stiftelsen.  Många andra branscher har liknande stiftelser, och det har visat sig fungera väldigt bra med ett sådant här upplägg.  
   Vi räknar med att till branschdagarna i vår, kunna presentera alla detaljer i hur stiftelsen kommer att kunna verka.

En framtidsbransch
– Jag brinner verkligen för den här branschen, speciellt för fler utbildningar som jag jobbat med så länge.  Jag vill se att människor vill och kan utvecklas inom branschen, dessutom vill jag se fler ungdomar som vill satsa på städyrket. Det är något som jag jobbade hårt med redan när jag var ordförande i SRTF, under åtta år.  
   Hur kan vi få ungdomar att intressera sig, och tycka att det är en intressant bransch att satsa på. Att kunna se möjligheter med bra karriärsmöjligheter, från exempelvis städare till arbetsledare eller till att driva eget städföretag, berättar Christina


Stinas utvecklingsfond - var med och stötta ekonomiskt!

Under mina 35 år i branschen har jag sett ett enormt behov av utbildning i städyrket. Jag har alltid drömt om att få starta en fond som kan stötta och hjälpa dig som arbetar i vår bransch vare sig du är arbetsledare eller städare. Du kan vara nyfiken på städyrket och vill förkovra dig och kanske gå en städutbildning t.ex SRY eller PRYL.
   Det är oftast inte lätt få ekonomiskt stöd för denna utbildning utan jag vill genom denna fond kunna hjälpa just dig med att få möjlighet att utbilda dig Har du arbetat i yrket några år kanske du önskar förkovra dig och vidareutvecklas inom städyrket då kan du jag också hjälpa dig.
   Är du arbetsledare så är du säkert i behov av vidareutveckling kanske med ökad kunskap inom olika kulturer och olika nya metoder inom städyrket. Jag startar denna fond för att ge människor i vår bransch möjligheten att få ekonomiskt stöd när de vill utvecklas i vårt yrke alternativt skaffa sig mer fokus på att vara arbetsledare genom att kompetensutveckla ditt ledarskap.
   Jag själv kommer att avsätta 10% av mina intäkter från olika utbildningar och seminarier. Sedan hoppas jag få stöd från branschorganisationer, leverantörer och branschtidningen Rent. Även privata givare emottages.
   Var och en som annonserar på min hemsida kommer att få betala för annonserna och de pengarna kommer gå direkt till utvecklingsfonden.
   I samband med branschmässor eller seminarier kommer detta stöd delas ut en gång om året via Stinas utvecklingsfond.