Städkontroller

En tjänst som upphandlas enligt avtal alternativt så kan också engångsuppdrag genomföras
Har ni svårt själva att genomföra städkontroller för att kontrollera uppnåd verklig städkvalitet så hjälper vi er med detta. Vi har kunskap sedan flera år med att göra städcontroller av uppnådd städkvalitet enligt INSTA 800. Det kan nämligen vara tufft för kunden att själv göra det arbetet. Kontrollerna görs oftast på uppdrag från kund för att kontrollera upphandlad entreprenör. Sammanställning av resultat görs och redovisas till kund antingen digitalt eller i excelfil.