Städning är viktig för hygien och trivsel. För att städa professionellt och hållbart behöver man veta hur man ska städa.
   Wacano lanserar tillsammans med utbildningsföretaget Christina Holmefalk Städutbildningar, ett "Städkörkort" med filmer och poddar för hemstädning.

Har dina medarbetare en bra kompetens för att arbeta med städning?

Städkörkortet är en utbildning som innehåller sex grundläggande, korta digitala kurser. Deltagarna kommer att lyssna på poddar, titta på film och göra självtester. När man gått igenom utbildningen är man väl förberedd för arbete inom städyrket. Utbildningen är producerad av Vamos Viajes, Wacano och Swedish4u.

Yrkessvenska ingår
Yrkessvenska ingår som en del i Städkörkortet och där man tränar ordkunskap, bra uttryck, uttal och grammatik. Kursen i yrkessvenska är producerad av Swedish4u.

Hur går det till?
Så snart du vill att någon ska introduceras, skickar vi en länk till utbildningarna som man sedan kan lyssna och titta på när det passar och obegränsat antal gånger. Metoden innebär en kvalitetssäkring då alla får samma information utan att behöva vänta på en introduktionsträff. Varje utbildning omfattar cirka 10-20 minuter. Självtest som stöd för inlärningen ingår. För medarbetare som behöver språkstöd finns möjlighet att lyssna långsammare på poddarna. Uppföljning via statistik.

Innehåll
"Städkörkortet" är en utbildning som innehåller grundläggande introduktionskurser och yrkessvenska. Gäller det hemstädning väljer man film 2. Hemstädning, gäller det lokalstädning väljer man 7. Skötsel, underhåll och tvätt av städmaterial.
1. Allmän introduktion allmän städplanering, service mm. Podd 20 min.
2. Hemstädning planering, teknik vid städning olika rum, städmaterial. Film 20 min.
3. Olika material och ytor rengöringsmetoder, skötsel arbetsredskap. Film 10 minuter.
4. Ergonomi arbetsteknik med mopp, dammsugning mm. Film 10 minuter.
5. Hållbar städning arbetsmiljö, rengöringsmedel, miljöpåverkan, städhygien m.m. Podd 20 minuter.
6. Hållbar hälsa och god service god service, arbetsetik, hot och våld, gott arbetsklimat. Podd 20 minuter.
7. Skötsel, underhåll och tvätt av städmaterial

För de företag som arbetar med Lokalvård offentlig sektor och privat städning så utgår hemstädningsfilmen punkt nr 2.
För de företag som arbetar med Hushållsnära tjänster dvs hemstädning så utgår Skötsel, underhåll och tvätt av städmaterial punkt nr 7.

Enkel administration och låg kostnad
Skicka medarbetarnas namn och kontaktuppgifter så sköter vi utskick och påminnelser. Utskicken görs via mail. Kostnad för städkörkortet med yrkessvenska är 1590 kronor per medarbetare för tre månaders tillgänglighet. Moms tillkommer.

Välkommen att kontakta oss för mer information
Vamos Viajes, Christina Holmefalk, 076 0214112
www.vamosviajes.se kontakt@vamosviajes.se
Wacano, Anita Nordlund, 0708 358502
www.wacano.se info@wacano.se
Swedish4u, Lotta Simonsson, 0733 784403
www.swedish4u.se kontakt@swedish4u.se